หลักสูตรการเรียน

1. หลักสูตรการสร้างโมเดลจากภาพถ่ายด้วยเทคนิค Photogrammetry Online

หมายเหตุ:
🚩🚩 โปรแกรมที่ใช้คือ Reality Capture เวอร์ชันทดลองใช้ และให้ Credit สำหรับใช้ในการขึ้นโมเดลจริงของแต่คน คนละ 1,000 บาท ฟรี
.
🚩🚩 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทำงานคือ requires:
– 64bit machine with at least 8GB of RAM
– 64bit Microsoft Windows version 7 / 8 / 8.1 / 10 or Windows Server version 2008+
– NVIDIA graphics card with CUDA 3.0+ capabilities and 1GB RAM.
.

เนื้อหาของหลักสูตร

✅ หลักการ Photogrammetry
✅ พื้นฐานการถ่ายภาพวัตถุ
✅ พื้นฐานวัสดุและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพโมเดล
✅ การใช้งานโปรแกรมสร้างสร้างโมเดลจากภาพถ่ายด้วยเทคนิค Photogrammetry (Reality Capture: ให้ Credit สำหรับใช้ในการขึ้นโมเดลคนละ 1,000 บาท)
✅ Workshop1: โมเดลขนาดเล็ก 1
✅ Workshop2: โมเดลขนาดเล็ก 2
✅ Workshop3: โมเดลขนาดกลาง 1
✅ Workshop4: โมเดลขนาดกลาง 2
✅ Workshop5: โมเดลขนาดใหญ่
✅ Control Point
✅ การเผยแพร่ผลงานบน sketchfab.com
✅ สร้างผลงานโมเดล Photogrammetry ของตนเอง มีบริการให้ Upload แสดงผลงานของตนเองเพื่อเผยแพร่ใน sketchfab.com
===========
📌 รูปแบบการเรียน📌
✅ เรียนออนไลน์ 5 ครั้ง
✅ หากว่าเวลาไม่ตรง สามารถดูย้อนหลังได้
ตัวอย่างผลงาน
 
===========
 

2. หลักสูตรสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยภาพ 360 องศา Virtual Reality Online

เนื้อหาของหลักสูตร

✅ พื้นฐานการถ่ายภาพ 360 องศา
✅ พื้นฐานวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงภาพ 360 องศา
✅ การสร้างภาพ 360 จากภาพถ่าย ด้วยโปรแกรม Stitcher 4.0
✅ การใช้งานโปรแกรมสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงภาพ 360 องศา 3D Vista Virtual Tour
✅ Workshop1 : การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงจากต้นแบบ 
✅ Workshop2 : การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของตนเอง
✅ สร้างผลงาน VR ภาพ 360 องศา ของตนเอง มีเว็บ Server เพื่อให้ Upload แสดงผลงาน
===========
📌 รูปแบบการเรียน📌
✅ เรียนออนไลน์ 5 ครั้ง
✅ หากว่าเวลาไม่ตรง สามารถดูย้อนหลังได้
 
ตัวอย่างผลงาน
 
หมายเหตุ:
🚩🚩 โปรแกรมที่ใช้เรียนเป็นเวอร์ชันทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน

===========