หลักสูตรการเรียนแบบออนไลน์

1. หลักสูตรการสร้างโมเดลจากภาพถ่ายด้วยเทคนิค Photogrammetry Online

พื้นฐานโปรแกรม Reality Capture
✅ แนะนำโปรแกรม Reality Capture
✅ การสมัคร Account Epic Game เพื่อสร้าง Licenses ในการทำงาน
✅ การ Clear cache
✅ การคำนวนราคาโมเดล
✅ การเติมเงินเพื่อซื้อเครดิตในการสร้างโมเดลของโปรแกรม Reality Capture
✅ การสร้างและใช้ PIN เพื่อจ่ายค่า Export โมเดล
✅ การนำเข้าไฟล์รูปภาพและการกำหนดค่า Alignment Settings
✅ การ Generate Markers (นำ Marker ออกไปใช้งาน)
✅ การ Detect Markers
✅ การนำเข้าไฟล์วิดีโอ Video Sequence
✅ การกำหนดขอบเขตและหมุนโมเดล
✅ การตั้งค่าและสร้าง Mesh Model
✅ การลบเศษและชิ้นส่วนของโมเดล Filter Selection
✅ เครื่องมือจัดการโมเดล Clean Model, Check Topology, Simplify Tool, Smoothing Tool
✅ การตั้งค่าและใส่ Texture
✅ การ Export โมเดล

เนื้อหาของหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)

✅ รูปแบบการสร้างโมเดล 3 มิติ
✅ ข้อดีของการใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry)
✅ ข้อจำกัดของการสร้างโมเดลจากเทคนิคโฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry)
✅ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
✅ หลักการถ่ายภาพโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
✅ การใช้ Filter CPL เพื่อช่วยตัดแสงสะท้อนจากวัตถุ
✅ 2 วิธีการถ่ายภาพโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
✅ หลักการ อุปกรณ์ เทคนิคถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กด้วยเลนส์มาโคร
✅ โปรแกรมสำหรับงานโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)

Workshop
✅ หลักการสร้าง Control Point
✅ การสร้าง Control Point และ Merge Components ตอนที่ 1
✅ การสร้าง Control Point และ Merge Components ตอนที่ 2
✅ โมเดลรูปปั้นดินเผา 1
✅ โมเดลรูปปั้นดินเผา 2
✅ โมเดลพระพุทธรูป
✅ โมเดลอาคารภายนอกและภายใน
✅ หลักการวิธีการปรับขนาด Scaling methods
✅ การปรับขนาดวัตถุ Scaling methods แบบวัดระยะโมเดล
✅ การปรับขนาดวัตถุ Scaling methods แบบวัดระยะ Marker
✅ การทำแผนที่ Map Wizard
✅ การเผยแพร่ผลงานโมเดล 3 มิติ บนเว็บไซต์ Sketchfab
✅ การลงขายโมเดล 3 มิติ แบบ NFT บน Opensea
✅ การสร้างโมเดลขนาดเล็กและเทคนิค Depth and Mask

ตัวอย่างผลงาน
 
เรียนออนไลน์ด้วยวิดีโอการสอนพร้อมด้วยไฟล์ Workshop 
===========

 ค่าเรียนหลักสูตร  1,590 บาท

 

หมายเหตุ:
🚩🚩 โปรแกรมที่ใช้คือ Reality Capture 
.
🚩🚩 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทำงานคือ requires:
– 64bit machine with at least 8GB of RAM
– 64bit Microsoft Windows version 7 / 8 / 8.1 / 10 or Windows Server version 2008+
– NVIDIA graphics card with CUDA 3.0+ capabilities and 1GB RAM.
.

2. หลักสูตรสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยภาพ 360 องศา Virtual Reality Online

พื้นฐานโปรแกรม Reality Capture
✅ แนะนำโปรแกรม Reality Capture
✅ การสมัคร Account Epic Game เพื่อสร้าง Licenses ในการทำงาน
✅ การ Clear cache
✅ การคำนวนราคาโมเดล
✅ การเติมเงินเพื่อซื้อเครดิตในการสร้างโมเดลของโปรแกรม Reality Capture
✅ การสร้างและใช้ PIN เพื่อจ่ายค่า Export โมเดล
✅ การนำเข้าไฟล์รูปภาพและการกำหนดค่า Alignment Settings
✅ การ Generate Markers (นำ Marker ออกไปใช้งาน)
✅ การ Detect Markers
✅ การนำเข้าไฟล์วิดีโอ Video Sequence
✅ การกำหนดขอบเขตและหมุนโมเดล
✅ การตั้งค่าและสร้าง Mesh Model
✅ การลบเศษและชิ้นส่วนของโมเดล Filter Selection
✅ เครื่องมือจัดการโมเดล Clean Model, Check Topology, Simplify Tool, Smoothing Tool
✅ การตั้งค่าและใส่ Texture
✅ การ Export โมเดล
Workshop
✅ การสร้าง eLearning และคำถามแบบปรนัย
✅ การแสดงข้อมูล คะแนน เวลา
✅ การสร้าง Virtual Exhibition จากภาพสำเร็จรูป Photoshop
✅ การซื้อไฟล์ภาพและกราฟิกสำเร็จใน 3D Vista Marketplace

การ Export Project
✅ การ Export For Web/Mobile
✅ การ Export 3d Vista Cloud Server
✅ การ Export Standalone Player
✅ การ Export 360 Video
✅ ตัวอย่างการ Export Google Street View
✅ การ Export Google Street View
===========
📌 รูปแบบการเรียน📌
เรียนออนไลน์ด้วยวิดีโอการสอนพร้อมด้วยไฟล์ Workshop 
 
ตัวอย่างผลงาน
 
หมายเหตุ:
🚩🚩 โปรแกรมที่ใช้เรียนเป็นเวอร์ชันทดลองใช้งานได้ฟรี 15 วัน
 
===========

ค่าเรียนหลักสูตร  1,590 บาท

เนื้อหาของหลักสูตร

แนะนำข้อมูลเบื้องต้น Virtual Reality 360
✅ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Virtual Reality จากภาพถ่าย 360 องศา
✅ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ 360 องศา
✅ การสร้างภาพ 360 จากโปรแกรม 3DVista Stitcher 4
✅ แนะนำโปรแกรม 3D Vista Virtual Tour
✅ แนะหน้าต่างเมนูการทำงานและการสร้างผลการเบื้องต้น
✅ ความแตกต่างของ Skin กับ Media
✅ การสร้างเส้นทางเดินแบบทางเดียว Oneway
✅ การสร้างเส้นทางเดินแบบหลายทาง Multiway
ขั้นตอนการทำงาน 3D Vista Virtual Tour
✅ การสร้าง Hot Spot
✅ Hotspot Open info window
✅ Hotspot Text to speech
✅ Hotspot Photo Album
✅ Hotspot บนวิดีโอ 360 องศา
✅ การ Embed เว็บงาน 3D
✅ การ Embed วิดีโอ YouTube
✅ การแทรกเสียงคนบรรยายในแต่ละหน้า Audio Panoramas
✅ การแทรกเสียงเพลงทั้งโปรเจค Background Music
✅ การแทรกเสียงคนบรยายในแต่ละหน้า Add Action: Audio
✅ การสร้างสื่อบน Skin ตอนที่ 1
✅ การสร้างสื่อบน Skin ตอนที่ 2
✅ การสร้างแผนผัง Floor Plan และ Radar
✅ การใส่กราฟิกเพื่อปิดขาตั้งกล้อง Caps
✅ การปรับแสงของภาพ Enhance
✅ การใส่เอฟเฟค Lens Flare
✅ การใส่เอฟเฟค Snow
✅ การสร้างทิศทางการเคลื่อนที่อัตโนมัติ Auto Pilot
✅ การสร้าง Loading
✅ การบันทึกไฟล์ Create Project Backup with Media