หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรฝึกอบรม สร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมทรี

สร้างโมเดล 3 มิติ ที่มีความเหมือนจริงกับต้นแบบ  สร้างง่ายที่สุด ราคาประหยัดที่สุดจากทุกเทคนิคการสร้างโมเดล 3 มิติ

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

เทคนิคในการสร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry) คือการ สร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายวัตถุจริง โดยการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากภาพถ่าย 2 มิติในมุม ต่างๆ โดยรอบของวัตถุ สามารถสร้างเป็นพอยต์คลาวด์ (Point Cloud) ซึ่งเป็นกลุ่มของจุดสามมิติ เก็บค่าของ ตำแหน่งของวัตถุในพิกัดแกน X,Y,Z เพื่อใช้ในการประมวลผลสร้างโมเดล 3 มิติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

1.       มีทักษะในการถ่ายภาพวัตถุเพื่อนำไปสร้างโมเดล 3 มิติ

2.       มีทักษะในการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างโมเดล 3 มิติ

3.       สร้างโมเดล 3 มิติ ได้ทั้งวัตถุขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์

4.       สร้างผลงาน NFT โมเดล 3 มิติ และการนำไปขายผลงานบน Opensea

 

 

เนื้อหา

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฟโตแกรมเมทรี  (Photogrammetry)
  • หลักการถ่ายภาพโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
  • Control Point และ  Merge Components
  • โมเดลอาคารภายนอกและภายใน
  • การปรับขนาดวัตถุ Scaling methods
  • การทำแผนที่ Map Wizard
  • การเผยแพร่ผลงานโมเดล 3 มิติ บนเว็บไซต์ Sketchfab
  • การลงขายโมเดล 3 มิติ แบบ NFT บน Opensea
  • การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กด้วยเลนส์มาโคร
  • การสร้างโมเดลขนาดเล็ก

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน รวมชั่วโมงการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง

ค่าสมัครฝึกอบรม

ราคาท่านละ 12,900 บาท 
(รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตรวจ Antigen Test Kit)

สมัคภายในเดือนมีนาคม รับฟรี!!

1. ฟรี!! คอร์สเรียนแบบออนไลน์โฟโตแกรมเมทรี และการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง https://vrsiam-academy.teachable.com/

2. ฟรี!! NFT โมเดล

 

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช

หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย  

ผลงานด้านโฟโตแกรมเมทรี https://sketchfab.com/saenpich/models