การให้บริการ

บริการสร้างโมเดลจากภาพถ่าย Photogrammetry

สร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายทั้งวัตถุขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

✅  วัตถุขนาดเล็ก

✅  บุคคล

✅  บ้าน อาคาร

✅  สถาปัตยกรรม 

อีเมล์. saenpich@hotmail.com

โทร. 0816822369

บริการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง Virtual Reality

สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ

✅  VR จากภาพ 360 องศา

✅  VR จากเครื่องสแกน 3 มิติ

อีเมล์. saenpich@hotmail.com

โทร. 0816822369