การให้บริการ

สิทธิพิเศษผู้ถือครอง NFT VRSIAM Collection

สำหรับผู้ถือครอง NFT VRSIAM Collection ตุ๊กตาศิลาจีน วัดโพธิ์ บน https://opensea.io/collection/vrsiam-model

1. ใช้บริการสร้างโมเดลจาก VRSIAM Meta Lab ได้ปีละ 10 โมเดล  จำนวนรูปภาพต่อโมเดล 300 ภาพ  (มูลค่า 20,000 บาท)

2. เรียนออนไลน์ฟรี 2 หลักสูตร คือ 1. สร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายด้วยเทคนิค Photogrammetry 1
และ 2. หลักสูตร VR1 สภาพแวดล้อมเสมือนจริงภาพ 360 องศา (มูลค่า 3,000 บาท) https://vrsiam-academy.teachable.com/

บริการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง Virtual Reality

สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ

✅  VR จากภาพ 360 องศา

✅  VR จากเครื่องสแกน 3 มิติ

อีเมล์. [email protected]

โทร. 0816822369

บริการสร้างโมเดลจากภาพถ่าย Photogrammetry

สร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายทั้งวัตถุขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

✅  วัตถุขนาดเล็ก

✅  บุคคล

✅  บ้าน อาคาร

✅  สถาปัตยกรรม 

อีเมล์. [email protected]

โทร. 0816822369